Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Σας παραθέτουμε απόσπασμα του υπ' αριθμ. 121802/ΓΔ4/15-09-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου