Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, το Ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά για το σύνολο των μαθητών του σχολείου μας έως τις 16:00 μ.μ

  Σας πληροφορούμε, επίσης, ότι όσοι εκ των γονέων-κηδεμόνων επιθυμούν τα παιδιά τους ν’ αποχωρούν μόνα τους από το υποχρεωτικό ή/και το ολοήμερο πρόγραμμα, παρακαλούνται να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση το συντομότερο δυνατό. 

  Σας υπενθυμίζουμε, ακόμα, ότι, σύμφωνα με την αριθ. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές ΔΕΝ επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή εντός του σχολικού χώρου. 

  Τέλος, όσοι εκ των γονέων-κηδεμόνων έχουν παιδιά που εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8 της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-2020 (ΦΕΚ 3780 τ.Β΄) Κ.Υ.Α.,  παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου