Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε για το μηνιαίο πρόγραμμα των παιδαγωγικών συναντήσεών σας με τους δασκάλους των τάξεων:


Α΄ τάξη: 1η Δευτέρα  κάθε  μήνα, στις 13:20 


Β1΄τάξη: τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα, στις 13:20

Β2΄τάξη: τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα, στις 13:20

Γ1΄ τάξη: τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα, στις 13:20

Γ2΄ τάξη: τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα, στις 13:20

Δ1΄τάξη: τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα, στις 13:20

Δ2΄τάξη: τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα, στις 13:20

Ε΄ τάξη: 2η Παρασκευή κάθε μήνα, στις 13:20

ΣΤ΄ τάξη:  1η Πέμπτη κάθε μήνα, στις 13:20


Αγγλικά: κα Τόρβα:  1η Τρίτη κάθε μήνα, στις 13:20
                (τάξεις: Γ1, Δ1, Δ2, Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2)
              

Ο Σύλλογος Διδασκόντων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου