Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Αγαπητοί γονείς,

Όσοι επιθυμείτε την εγγραφή των παιδιών σας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2017-2018, θα πρέπει να υποβάλετε  σχετική αίτηση- δήλωση (έντυπο που χορηγεί το σχολείο) στην σχολική μονάδα έως τις 12-06-2017.

 Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, μετά τις 12 Ιουνίου 2017, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Από τη Διεύθυνση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου