Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

«Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018 - Λήξη σχολικού έτους 2016-2017»


 Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και τις 19 Μαΐου και ώρες: 8:15΄-12:00΄

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής: 

1.  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (το έντυπο χορηγείται από το σχολείο). 

3. Αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, ηλεκτρονικό μισθωτήριο οικίας, Ε1...) από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 

 4. Βεβαίωση «Φοίτησης» νηπιαγωγείου. (Η Βεβαίωση Παρακολούθησης θα διαβιβαστεί αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο όπου φοιτά ο μαθητής, στις 15-6-2017).

Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

Για το σχολικό έτος 2016-2017 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Πέμπτη, 15-6-2017, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν από το σχολείο στα Γυμνάσια οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους. 


Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου