Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Αγαπητοί γονείς των μαθητών της Στ΄τάξης,

Προκειμένου να γίνει η κατάταξη των μαθητών - αποφοίτων του Σχολείου μας στα Γυμνάσια του Δήμου αρμοδιότητας της ΔΔΕ Β’ Αθήνας, για το σχολικό έτος 2017-2018, παρακαλούμε να επικαιροποιήσετε τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας σας με την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση μέχρι την Παρασκευή, 2-12-2016.
Επίσης, να συμπληρωθεί εάν ο μαθητής έχει αδελφό ή αδελφή σε αντίστοιχο Γυμνάσιο ή Λύκειο και σε ποια τάξη θα φοιτά κατά το σχολικό έτος 2017-2018.
Η χωροταξική κατανομή των μαθητών θα γίνει βάσει της μόνιμης κατοικίας σας, η οποία θα αποδεικνύεται:
α) με συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή
β) με ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην Εφορία ή
γ) με στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωσή σας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ

........................................................................................................................................


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Ο υπογραφόμενος .......................................... .........................., γονέας του μαθητή .......................................... .................... της Στ΄τάξης δηλώνω ότι:
Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας μου είναι: .......................................................................................................................
Επίσης, ο γιος/η κόρη μου έχει αδελφό ή αδελφή στο .............. Γυμνάσιο ή συστεγαζόμενο Λύκειο και  θα φοιτά κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στην ........... τάξη.Αγία Παρασκευή, ....../....../2016                                                                           Ο γονέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου