Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα των πρώτων παιδαγωγικών συναντήσεών σας με τους δασκάλους των τάξεων:


Α΄τάξη: Πέμπτη, 06-10-2016, στις 13:20 


Β΄τάξη: Δευτέρα, 10-10-2016, στις 13:20


Γ1΄ τάξη: Τετάρτη, 05-10-2016, στις 13:20

Γ2΄ τάξη: Τρίτη, 04-10-2016, στις 13:20 

Δ΄τάξη: Τετάρτη, 12-10-2016, στις 13:20


Ε1΄ τάξη: Τετάρτη, 12-10-2016, στις 13:20

Ε2΄ τάξη: Πέμπτη, 6-10-2016, στις 13:20 

ΣΤ΄ τάξη: 
Τετάρτη, 12-10-2016, στις 13:20

Αγγλικά: κα Τόρβα: Τρίτη, 04-10-2016, στις 13:20 (τάξεις: Γ1,  Δ1, Δ2, Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2)

Σύντομα θα σας ανακοινωθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα των υπόλοιπων εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου