Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

«Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017 - Λήξη σχολικού έτους 2015-2016»

 Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄τάξη του δημοτικού σχολείου θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 21 Ιουνίου και ώρες: 8:15΄-12:00΄. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής: 
1.  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (το έντυπο χορηγείται από το σχολείο).  
3. Αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, Ε1...) από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 
 4. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου (θα χορηγηθεί στις 15-6-2016).
 5. Βεβαίωση εργοδότη για όσους επιθυμούν εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται και φοιτούν οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους).

Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2016-2017 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010.

Για το σχολικό έτος 2015-2016 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Τετάρτη, 15-6-2016, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν από το σχολείο οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια. 

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου