Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Αγαπητοί γονείς,

Σας ανακοινώνουμε τις τακτές ανά μήνα παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου με τους γονείς των μαθητών. Οι συναντήσεις αυτές ισχύουν σε συνδυασμό με το παρόν ωρολόγιο πρόγραμμα:

Α1 και Α2: Την τελευταία Τρίτη του μήνα, στις 13:15΄
Β1 και Β2: Την τελευταία Τρίτη του μήνα, στις 13:15΄
Γ1 και Γ2: Την τελευταία Τρίτη του μήνα, στις 13:15΄
Δ1:  Την τελευταία Τρίτη του μήνα, στις 13:15΄
Δ2: Την πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 14:00΄
Ε1: Τη δεύτερη Τρίτη του μήνα στις 13:15΄
Ε2: Την πρώτη Τρίτη του μήνα στις 13:15' 
ΣΤ1 και ΣΤ2: Τη δεύτερη Τρίτη του μήνα στις 13:15΄(για το Νοέμβριο στις 17/11/15)
Αγγλικά - κα Τόρβα: Την πρώτη Πέμπτη του μήνα στις 14:00΄
Αγγλικά -κα Σιδέρη: Την τελευταία Τρίτη του μήνα στις 13:15΄
Φυσική αγωγή -κα Τζάνη και κος Ρέχας: Την τελευταία Τρίτη του μήνα στις 13:15΄
Μουσική -κα Μητρούση: Την τελευταία Τρίτη του μήνα στις 13:15΄
Τ.Π.Ε. -κος Σαπουντζής: Την πρώτη Τρίτη του μήνα στις 13:30΄
Εικαστικά -κα Μπελιβανάκη: Την τελευταία Παρασκευή του μήνα στις 14:00΄
Γερμανικά -κα Κανελλοπούλου: Την πρώτη Πέμπτη του μήνα στις 14:00΄
Γαλλικά -κα Παπανικολάου: Την πρώτη Πέμπτη του μήνα στις 14:00΄
Τμήμα Ένταξης -κα Τσανούσα: την πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 13:30΄ 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄και ΣΤ΄-Δ/ντής: Την τελευταία Τρίτη του μήνα στις 14:00΄

Οι βαθμοί του Α΄τριμήνου θα δοθούν την Παρασκευή, 18-12-2015, στις 14:00΄
                                                          Αγία Παρασκευή, 8-11-2015

                                                         Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου