Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Αγαπητοί γονείς των μαθητών της Στ΄τάξης,

Προκειμένου να γίνει η κατάταξη των μαθητών - αποφοίτων του Σχολείου μας στα Γυμνάσια του Δήμου αρμοδιότητας της ΔΔΕ Β’ Αθήνας, για το σχολικό έτος 2016-2017, παρακαλούμε να επικαιροποιήσετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση μέχρι την Παρασκευή, 4-12-2015.
Επίσης, να συμπληρωθεί εάν ο μαθητής έχει αδελφό ή αδελφή σε αντίστοιχο Γυμνάσιο και σε ποια τάξη θα φοιτά κατά το σχολικό έτος 2016-2017.
Η χωροταξική κατανομή των μαθητών θα γίνει βάσει της μόνιμης κατοικίας σας, η οποία θα αποδεικνύεται:
α) με συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή
β) με ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην Εφορία ή
γ) με στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα-κηδεμόνα.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

........................................................................................................................................


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Ο υπογραφόμενος .......................................... .........................., γονέας του μαθητή .......................................... .................... της Στ΄τάξης δηλωνω ότι:
Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας μου είναι: .......................................................................................................................
Επίσης, ο γιος/η κόρη μου έχει αδελφό ή αδελφή στο .............. Γυμνάσιο και φοιτά κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στην ........... τάξη.Αγία Παρασκευή, ....../....../2015                                                                           Ο γονέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου